Археолошки радови у Манастиру Студеници, септембар 2022. године (ВИДЕО)

На простору између Краљеве цркве и цркве Светог Јована у манастиру Студеници, приликом радова Завода за заштиту споменика културе на одвођењу атмосферских вода (дренажи), пронађено је, за сада, више од двадесет гробова.

Гробови припадају монашком гробљу, које се формирало на простору око Краљеве цркве и испред самог улаза у цркву Светог Јована. Досадашњим истраживањем утврђено је више типова гробова. Најчешћи тип је гробна конструкција формирана од вертикално постављених камених плоча израђених од врсте локалног зеленкастог камена (серпентинита). Поједине гробне коморе су биле наткривене сличним каменим плочама.  Приликом чишћења неких гробова уочени су остаци дрвета, па се може закључити да су ове гробне коморе биле прекривене дрвеним даскама. Неки гробови такође садрже остатке дрвета и налазе гвоздених клинова, па се може претпоставити да су покојници били полагани у дрвене ковчеге. Важно је и откриће гроба у непосредној близини олтарске апсиде Краљеве цркве, чија је гробна конструкција била начињена од камених плоча истог зеленкастог камена (серпентинита) и мермера, а које су постављене тако да подсећају на кров на две воде.

Такође, током досадашњих истраживања откривени су гробови у којима су покојници полагани у раку без икакве конструкције, што представља најједноставнији вид сахрањивања.

           Радови су још увек у току.          

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

For contributions and donations to the Monastery in dinars:

Banca Intesa
160-420221-25

Studenica Monastery,
Brezova 10b
36343 Kraljevo

Instructions for payments from abroad
download

Reservations and accommodation for the guests of the Studenica Monastery

For reservations and accommodation for guests at the guesthouse of the Studenica Monastery, prior notice is required by phone +381 64 646 7492 or via e-mail: konakstudenica@gmail.com
 
All individual and group visits to the Monastery are provided with the expert guidance of the curator.
Visits are allowed from 8 am to 5 pm.
 
Please announce group visits by phone +381 64 646 7492 or via e-mail: konakstudenica@gmail.com
 

За прилоге и донације Манастиру у динарима:

Banca Intesa
160-420221-25

Манастир Студеница,
Брезова 10б
36343 Краљево

Инструкције за уплате из иностранства
преузми

 

Посете Манастиру одвијају се уз обезбеђено стручно вођење кустоса.

Посете су дозвољене у времену од 8 до 17 часова. Молимо Вас да најавите групне посете на телефон +381 64 646 7492 или путем е-адресе: konakstudenica@gmail.com.

За могућност одседања у Конаку за госте Манастира Студенице обратите се на број телефона +381 64 646 7492 или путем е-адресе: konakstudenica@gmail.com