Откривање старих вредности: Студеничке бифоре

Скулптурални програм Богородичине цркве у Студеници привлачио је у мањој или већој мери пажњу истраживача од почетка научног проучавања споменика српског средњег века. У току обимних конзерваторско-рестаураторских радова спровођених у Студеници у другој половини 20. века у више наврата, две меремрне бифоре западне фасаде Богородичине цркве, ремек-дела српске средњовековне уметности настале око 1190. године, остале су нереконструисане, иако су њихови фрагменти постојали. Поновним истраживањем делова камене пластике  пронађене  током  вишедеценијских  истраживања спроведених  у  манастиру  Студеници,  чуваних  у  лапидаријуму, др Невена Дебљовић Ристић идентификовала је довољан број елемената на основу којих је било могуће реконструисати првобитни изглед два студеничка прозора двојних отвора (бифоре) у току 2017-2018. године.

Јужна бифора у горњем делу (лунети) има мотив у мермеру раскошно резбарене розете у виду руже, сачињене од повијених и у смеру казаљке на сату покренутих листова, из којих ничу расцветали цветови, асоцирајући на бесконачно  кружно кретање  времена.  Њен  символички смисао употпуњен је бројем пет богато изображених листова, између  којих  се  пројављују  мањи  петолисни  цветови. Са  наспрамне,  северне  стране,  налази се друга бифора у чијој је лунети представа две птице, окренуте једна ка другој, које у кљуновима носе увијену врежу разлистале лозе. Овај приказ птица, идентификованих као голубица, односно грлица, символизује победу праве вере, вере у Бога као Тројицу, коју проносе две голубице, грлице, правдоноснице.

Рестаурација северне бифоре западне фасаде 2018. године

Реконструкција и рестаурација две студеничке бифоре представљале су сложен процес у коме су поред архитекте др Дебљовић Ристић учествовали и рестауратори Владимир Спасојевић и Ивана Косовац, док је копију бифоре са птицама извео Горан Чпајак, редовни професор и декан Факултета примењених уметности у Београду. Ова копија имала је запажено место на изложби „Духовно и културно наслеђе Манастира Студенице: Древност, постојаност, савременост“ у Галерији САНУ 2019-2020. године. Реконструкцијом и рестаурацијом два веома вредна оригинална студеничка прозора – бифоре, још једном се показало да је студеничка камена пластика пребогата изванредним виртуозно у мермеру исклесаним остварењима која имају своје богословско тумачење.

Копија северне студеничке бифоре, аутор: Горан Чпајак

Опширније о бифорама западне фасаде Богородице Студеничке:

Н. Дебљовић Ристић, Бифоре са западне фасаде Богородичине цркве у Студеници – анализа облика и скулптуралне декорације, Саопштења 49 (Београд 2017), 25-42.

Пдф текста др Дебљовић Ристић доступан је за преузимање у виду пдф-а на:

https://www.academia.edu/38179555/MULLIONED_WINDOWS_IN_THE_WEST_FACADE_OF_THE_CHURCH_OF_THE_VIRGIN_AT_STUDENICA_AN_ANALYSIS_OF_THE_SHAPES_AND_SCULPTURAL_DECORATION

Д. Прерадовић, Северна бифора западне фасаде, у: Каталог изложбе Духовно и културно наслеђе манастира Студенице: древност, постојаност, савременост (ур. М. Марковић), Галерија ликовне и музичке уметности САНУ (13. децембар 2019-31. март 2020), Београд: Српска Академија Наука и уметности – Манастир Студеница 2019, кат. бр. 9, стр. 41-42.

https://www.academia.edu/42914756/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%92%D0%B5_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3_13_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80_31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82_2020_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3_%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%A3_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_2019

Пдф каталога изложбе доступан је за преузимање у виду пдф-а: ОВДЕ
или куповину на:
https://prodavnica.manastirstudenica.rs/product/duhovno-i-kuturno-nasledje-manastira-studenice

For contributions and donations to the Monastery in dinars:

Banca Intesa
160-420221-25

Studenica Monastery,
Brezova 10b
36343 Kraljevo

Instructions for payments from abroad
download

Reservations and accommodation for the guests of the Studenica Monastery

For reservations and accommodation for guests at the guesthouse of the Studenica Monastery, prior notice is required by phone +381 64 646 7492 or via e-mail: konakstudenica@gmail.com
 
All individual and group visits to the Monastery are provided with the expert guidance of the curator.
Visits are allowed from 8 am to 5 pm.
 
Please announce group visits by phone +381 64 646 7492 or via e-mail: konakstudenica@gmail.com
 

За прилоге и донације Манастиру у динарима:

Banca Intesa
160-420221-25

Манастир Студеница,
Брезова 10б
36343 Краљево

Инструкције за уплате из иностранства
преузми

 

Посете Манастиру одвијају се уз обезбеђено стручно вођење кустоса.

Посете су дозвољене у времену од 8 до 17 часова. Молимо Вас да најавите групне посете на телефон +381 64 646 7492 или путем е-адресе: konakstudenica@gmail.com.

За могућност одседања у Конаку за госте Манастира Студенице обратите се на број телефона +381 64 646 7492 или путем е-адресе: konakstudenica@gmail.com