ПРОНАЂЕН СТАРИ ПАПИР СА ИМЕНИМА
27. децембра 2015.

Овог лета, приликом рестаурације олтара Богородичине Цркве у Студеници, екипа рестауратора пронашла је у зиду, испод слоја малтера нанетог у 19. веку, један папир. На њему су имена која су некада помињана на молитви.

САДРЖАЈ ПАПИРИЋА:

Папир садржи неколико имена. Прво – (ма)рию – није најјасније јер је почетак оштећен (а то је и женско име међу мушким). Пошто садржи слова из предвуковског периода, може се претпоставити да је најкасније из прве половине 19. века (а можда и из последњих деценија 18. века, тешко је одредити само на основу неколико имена).

   • (ма)рию
   • милована
   • їлию
   • радивоя
   • мияила
   • радоицꙋ
   • петра
   • <бр>аца
   • Сава и Јагнило