РАДОВИ У ГОРЊОЈ ИСПОСНИЦИ
3. маја 2018.

Наставак извођења радова на обнови прилазне дрвене конструкције у Горњој испосници Светог Саве Манастира Студеница

Извођење радова на обнови прилазне дрвене констркције у Горњој испосници Св. Саве започето је организацијом припремних радова током јесени прошле године. Последњу обнову ове дрвене конструкције која омогућава приступ кули испосници извршио је студенички схи-монах Гаврило. Он је у њој живео од 1939. до 1981. године.

Услед сталне изожености спољним атмосферским утицајима, те повременог обрушавања ситног камења са литица изнад, прилазна дрвена конструкција се деформисала и оштетила. Пројектом који је израдио Републички завод за заштиту споменика културе – Београд у сарадњи са професором др Ненадом Шекуларцем са Архитектонског факултета у Београду, предвиђена је комплетна замена дрвене конструкције и објекта који се на њој налази, али и статичка санација камених зиданих ослонца и обрушене подзиде.

Набавка храстове грађе и другог потребног материјала, као и његово преношење до Испоснице учињено је током октобра и новрмбра 2017. године, када су временске прилике онемогућиле даље извођење радова. Преношење скеле и елемента дрвене и челичне конструкције, чије су се димензије греда кретале и до 6 метара, представљало је прави подвиг, а због тешке приступачности самој локацији пренос је обављан на коњима. У организацији извођача радова „Кото д.о.о.“ са шефом грдилишта Стефаном Милосавцем, а уз велику подршку братства манастира Студенице и игумана Тихона (Ракићевића), и мештана села Савова које је предводио педседник месне заједнице Радуло Тулумбић – Миланко, спроведен је овај значајан подухват за извођење радова на обнови дрвене прилазне конструкције.

Наставак радова започет је средином априла. Први и најзначајнији корак представљала је статичка санација и презиђивање обрушене подзиде, да би се створили безбедни услови за даље извођење радова. Потом је демонтиран дрвени објекат, елементи ограде и талпи које су чиниле приступну стазу, а на крају су уклањани елементи носеће конструкције. Извршена је израда круна стубаца који су хидроизоловани, чиме су се стекли услови за радове на изради и монтажи нових храстових елемената прилазне конструкције.

Финасијску подршку за реализацију овог пројекта омогућило је Министарство културе и информисања, а преко Завода за заштиту споменика културе Краљево. Све додатне радове који нису могли бити предвиђени финансира манастир Студеница.
Према динамици извођења радова, израда и монтажа прилазне дрвене конструкције и завршетак радова на обнови предвиђа се до краја маја.